Koszyk: 0 wybranych produktów
Wartość zamówienia: 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BENATURAL.PL

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu benatural.pl zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy BENATURAL działający pod adresem internetowymi: http://www.benatural.pl, prowadzony jest przez firmę wpisaną w Centralnym Rejestrze i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: BE HOLDING Danuta Kosowska 40-684 Katowice, ul.Gen.Jankego 223, o numerze NIP 633 164 60 41, REGON: 243 677 390

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: katowice(at)benatural.pl; telefonicznie: 530 21 21 24; pisemnie na adres: 40-684 Katowice, ul.Gen.Jankego 223

 

SŁOWNIK

Sklep / Sklep benatural.pl - prowadzony przez firmę BE HOLDING sklep internetowy działający pod adresam: http://www.benatural.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Sklep benatural.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach zamieszczone są na stronie sklepu www.benatural.pl

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową: http://www.benatural.pll, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS, Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM, Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca, Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, Sterowanie: klawiatura, mysz, Opcjonalnie: słuchawki, Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

1.3. Do dokonywania zakupów w Sklepie benatural.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://benatural.pl/customer/account/create/ i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

1.4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

1.5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

1.1.1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

1.1.2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy):

1.1.3. wyboru formy płatności spośród dostępnych w Sklepie.

1.6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar standardowo dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.

1.7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

1.7.1. w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

1.7.2. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

1.7.3. anulowanie całości zamówienia;

1.9. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

1.10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

1.11. W sklepie benatural.pl w sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

2. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

2.1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

2.2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta lub wysłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji.

 

3. CENY TOWARÓW

3.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

3.1.1. podawane są w złotych polskich,

3.1.2. zawierają podatek VAT,

3.1.3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

4. CZAS I REALIZACJA DOSTAW

4.1. W naszej ofercie znajduje się ponad 10000 produktów w trosce o ich najwyższą jakość oraz świeżość część z nich jest sprowadzana specjalnie pod Państwa zamówienie według naszych harmonogramów dostaw. Czas realizacji zamówienia wynosi od 72h do 5 dni liczony od momentu złożenia zamówienia za pobraniem lub otrzymania płatności elekronicznej / przelewu. Jeżeli zależy Państwu na pilnej wysyłce, przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny / mailowy w celu potwierdzenia dostępności wszystkich produktów. Przy każdym towarze na jego karcie produktu podany jest przewidywany czas jego sprowadzenia do magazynu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich pozycji z zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

4.2. W sklepie benatural.pl Klient ma do wyboru różne formy dostarczenia towaru:

a. Kurier Pocztex/DHL/UPS/Inpost - dostawa do 48h

b. Kurier48 Poczta Polska - dostawa do 4 dni

c. Dozwóz transportem benatural na terenie miasta Katowice - do uzgodnienienia z Klientem

d. Paczkomaty InPost: dostawa od 24h do 72h do wybranego paczkomatu, paczka czeka przez kolejne 72 godziny na odbiór w wybranej lokalizacji (UWAGA! Płatność pobraniowa w Paczkomatach może być zrealizowana wyłącznie kartą płatniczą)

e. Odbiór osobisty w placówkach benatural - od 24h do 72h (każdorazowo Sklep kontaktuje się potwierdzając czas odbioru zamówienia)

 

V KOSZTY WYSYŁKI NA TERENIE RP

Klientowi przysługuje darmowa wysyłka w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia zamówienia:

  • powyżej 150zł  - Paczkomaty 7/24

  • powyżej 200zł  - Pocztex48

  • powyżej 250zł - Inpost

  • powyżej 300zł - DHL / UPS

Darmowa wysyłka pobraniowa jest realizowana wyłącznie dla zamówień powyżej 300zł.

Dla zamówień nie przekraczających wartości 149zł:

PRZESYŁKA KURIERSKA

Przedpłata:

  • Pocztex24 15zł

  • DHL 17zł

  • UPS 19zł

Za pobraniem: 22zł

POCZTA POLSKA

Przedpłata:

  • Paczka24 15zł

  • Paczka48 12zł

Za pobraniem: 17zł (paczka24)

Uwaga:

W przypadku zamówienia pojedynczego, lekkiego produktu, który zmieści się do koperty, przesyłka może zostać nadana jako list polecony. Koszt przesyłki: 8zł. Prosimy o wiadomość e-mail: katowice@benatural.pl

 

PACZKOMATY 7/24 INPOST

a. przedpłata: 9,99 zł

b. pobranie: 12,99zł

 

KOSZT DOSTAWY TRANSPORTEM BE NATURAL

a. dla zamówień do 150zł - bezpłatnie wyłącznie na trasie Piotrowice aleja Roździeńskiego

b. dla zamówień powyżej 150zł - bezpłatnie w terminie dodgodnym dla klienta

 

ODBIÓR OSOBISTY 0zł

 

V DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY

Okazjonalnie sklep organizuje promocyjną darmową wysyłkę dla wszystkich zamówień:

a. przedpłaconych przekraczających 39zł

b. pobraniowych przekraczających 99zł

Forma wysyłki oraz jej operator są dobierane przez Sklep do każdego zamówienia indywidualnie

UWAGA!

Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

VI FORMY PŁATNOŚCI

W sklepie benatural.pl płatności za zamówione produkty są realizowane z użyciem trzech form płatności: przelew tradycyjny, płatności elektroniczne (przelew z konta / karty) oraz za pobraniem (przy odbiorze) u dostawcy realizującego przesyłkę, przy odbiorze realizowanym przez transport własny sklepu.

 

1. PRZELEW TRADYCYJNY

umożliwia zaplatę za zamówienie w formie przedpłaty, bezpośrednio na konto bankowe Sklepu. W takim wypadku przy składaniu zamówienia Klient w potwierdzeniu zamówienia otrzymuje jego numer, kwotę do zapłaty oraz dane Sklepu  do wykonania przelewu:

mBank: 69 1140 2004 0000 3202 7532 7897

 

2. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem są obsługiwane przez PAYU (platnosci.pl)

BPH, za pomocą usługi Przelew z BPH, Inteligo, za pomocą usługi Płacę z Inteligo, PKO BP, za pomocą usługi iPKO, mBanku, za pomocą usługi mTransfer, Multibanku, za pomocą usługi Multitransfer, BZWBK, za pomocą usługi Przelew24, Nordea, za pomocą usługi Płać z Nordea, ING Bank Śląski, za pomocą usługi ING BankOnLine, PKO SA, za pomocą usługi PEKAO 24 Przelew, LUKAS, za pomocą usługi LUKAS e-przelew, Banku BGŻ, za pomocą usługi eBGŻ, Citibanku, za pomocą usługi Citibank Online, Polbank EFG, za pomocą usługi Polbank24, Kredyt Banku, za pomocą usługi KB24, Banku Millennium, za pomocą usługi Millenet, Deutsche Banku, za pomocą usługi db easyNet, Raiffeisen Banku, za pomocą usługi Raiffeisen on-line

 

3. PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ

jest obsługiwana jest przez PAYU (platnosci.pl)za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego PolCard. Sklep umożliwia dokonanie bezpiecznych płatności przy użyciu następujących kart VISA Classic, Master Card, Diners Club, JCB, POLCARD i PBK Styl.

aktualna lista operatarów bankowych oraz lista obsługiwanych kart kredytowych jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie operatora PAUY: www.platnosci.pl

 

4. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM

umożliwia zapłatę za zamówienie bezpośrednio u listonosza/kuriera w dniu otrzymania przesyłki. Ta forma płatności wiąże się z dodatkową opłatą od 2 do 5zł w zależności od wybranej firmy kurierskiej.

 

5. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - DOWÓZ NA TERENIE KATOWIC - SOSNOWCA- DĄBROWY GÓRNICZEJ

umożliwia zapłatę za złożone zamówienie bezpośrednio u kierowcy realizującego dostawę w danym mieście. Ta forma płatnoci nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ze strony Klienta.

 

6. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE W PLACÓWCE

umożliwia zapłatę za zamówienie w wybranej placówce benatural wyłącznie gotówką 

UWAGA!

Bez względu na wybór formy płatności, realizacja zamówienia rozpoczyna się do 2 dni roboczych od jego otrzymania i potiwerdzenia przez Klienta.

 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Płatności.pl to lider na rynku płatności elektronicznych, firma która gwarantuje bezpieczeństwo transakcji w przypadku płatności elektronicznej czy tez płatności kartą kredytową. Sklep nie uczestniczy w procesie weryfikacji transakcji i nie ma dostępu do informacji poufnych: numer konta klineta, log in, hasło, nr karty kredytowej czy cvs.

Płatność przelewem to forma płatności za której bezpieczeństwo odpowiada bank Klienta. Sklep udostępnia jedynie swój numer konta, na które należy dokonać płatności za złozone zamówienie.

Płatność przy odbiorze forma płatności, polegająca na przekazaniu kurierowi/listonoszowi kwoty za zamówienie w momencie jego otrzymania. Sklep nie uczestniczy w żaden sposób nie uczestniczy w tej formie płatności jest jedynie końcowym odbiorcą należności za zamówienie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności oraz plików COOKIES, zgodnie z przepisami RODO, które wszeszły w życie 25.05.2018r. są dostępne w odzielnej zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

VII REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar w stanie wolnym od wad.


2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej przez Sklep, ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.


3. Reklamację można złożyć w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Sklepu.


4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu.


5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


6. Sklep rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.


7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.


8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.


9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

 

XIX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres katowice(at)benatural.pl
b. w formie pisemnej, na adres 40-684 Katowice, ul. Gen. Zygmunta Jankego 223


3. Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.


5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu dododatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sklepu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

…………………………
(imię i nazwisko)

SKLEP INTERNETOWY BENATURAL

 

40-684 Katowice, ul.Gen.Jankego 223

  

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy nr (numer zamówienia) ……………………….. z dnia ............................., zawartej z 


Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem 14 dniowego terminu określonego w art. 10 w/w Ustawy, a wraz z nim:

Nazwa zwracanego towaru:

1.

2.

3.

(...)

Zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy towaru  (jeżeli zostały naliczone) proszę zwrócić na następujące dane:

imię i nazwisko:

adres:

nr konta bankowego:

Wraz z oświadczeniem przesyłam skan / zdjęcie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup, którego oryginał zostanie dołączony do paczki z zwracanym towarem.

 

........................................      

/czytelny podpis/

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów:

"Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/". Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  

Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 zastępując regulamin z dn. 24.12.2014r